Nad publikáciou Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (2015)

V stredu 22. apríla 2015 sa vo Vzdelávacom centre Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB (Tajovského 51) uskutočnilo stretnutie s Katarínou Bednárovou, Jánom Vilikovským a editorkou Kristínou Krnovou nad novou publikáciou Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky a literárnovedné reflexie) o Bednárovom (a nielen jeho) hľadaní zmyslu života a literatúry, o prekladateľstve, o jazyku, o živote, „zásvetí“ a „iných veciach tohto sveta“.