Od literatúry k lingvistike (2009)

Dňa 2. apríla 2009 sa konala prednáška Dr. h. c. prof. PhDr. Jána FINDRU, DrSc., OD LITERATÚRY K LINGVISTIKE, ktorú spoločne zorganizovali pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Banskej Bystrici a naša katedra pri príležitosti životného jubilea pána profesora.