Posunuté vrstevnice (2014)

V utorok 20. 10. 2014 sa pri príležitosti jubilea nášho kolegu a priateľa doc. Jozefa Tatára uskutočnil odborný seminár za účasti jeho kolegov, kolegýň, ale aj študentov a študentiek. Priestorovo a spoluorganizačne podujatie zastrešilo Literárne a hudobné múzeum spoločne s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB a odbočkou Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici.