Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozosmiať človeka je hotová veda (2010)

Z medzinárodnej vedeckej konferencie
Rozosmiať človeka je hotová veda
alebo
Podoby komiky v umeleckej literatúre

12. - 13. október 2010
KSJL FF UMB

Zborník z tejto konferencie nájdete TU.