Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DS UNIS UMB na podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite (2018)

DS UNIS UMB na podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite (2018)

I tento rok sa činnosť Študentského divadelného súboru UNIS UMB predstavila na podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite. Jej cieľom bolo predstaviť novú publikáciu, vytvorenú pri príležitosti 90. výročia narodenia básnika Milana Rúfusa. Kniha, ktorú zostavila Slávka Očenášová-Štrbová za pomoci ďalších členov a členiek autorského tímu, dostala názov Múdrosť hlbín

Na tomto podujatí sme mali možnosť nazrieť bližšie pod pokrievku toho, ako kniha vznikala, kto všetko bol za tým, aké je ilustrovať texty Milana Rúfusa či robiť jazykovú korekciu, spoznať mnohé osobné stránky stojace za jej vznikom a pod.

Divadelný súbor sa predstavil s literárno-hudobným pásmom. Spracoval v ňom niektoré z básní poeta Milana Rúfusa, nachádzajúce sa práve v spomínanej zbierke básní. Ich výber pre toto pásmo aj podujatie sa odvíjal od snahy poukázať nielen na opodstatnenosť Rúfusovej tvorby a nutnosť vyzdvihnúť jej špecifickosť a kvalitu, no rovnako od zámeru prepojiť jeho spisovateľskú aktivitu so súkromným životom. Ten napokon v mnohom udáva to, o čom autori a autorky píšu. Aj preto sme počuli báseň o Zuzanke, o matke, o rodine, o tom, že nemožno ubližovať slabším... Išlo o témy, ktorým podliehal každý jeden deň tohto básnika. Predstavenie Milana Rúfusa ako človeka a osve ako básnika a následne prepojenie týchto svetov bolo to, o čo sa v tomto pásme DS UNIS UMB pokúsil. 

Veríme, že sme zachytili to najdôležitejšie. 

Kniha aj pásmo DS UNIS UMB sa predstavilo aj na tohtoročnej Bibliotéke v Bratislave, kde mali veľký úspech. 

Ďakujeme za príležitosť prezentovať súbor v mene Univerzity Mateja Bela. Knihe a jej autorom a autorkám držíme palce.

V pásme sa predstavili Radka Hadová (FF), Simona Slačková (PdF), Miroslava Gasperová 
(PdF), Zlatica Fulajtárová (EF), Pavol Bartík (FF), Magdaléna  Lodňanová (FF), Zuzana Klingová (FF). 

Mgr. Lucia Panáčková