DS UNIS UMB na vernisáži výstavy Vychovával ma život a literatúra (2018)

DS UNIS UMB na vernisáži výstavy Vychovával ma život a literatúra

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Žáryho sa konala 20. 11. 2018 v priestoroch Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vernisáž interaktívnej putovnej výstavy Vychovával ma život a literatúra. Spojila sa celkom intuitívne a nepriamo s výročím „osmičkových rokov“, a to nielen vďaka roku jeho narodenia (1918) či mesiacu jeho úmrtia (august), no aj v iných, profesionálnych, aspektoch, napríklad v súvislosti s počtom zakladateľov literárneho smeru nadrealizmus.

Študentský divadelný súbor UNIS UMB sa rozhodol prispieť kultúrne a pripravil literárno-hudobné pásmo, prezentujúce básne Štefana Žáryho z jeho rôznych etáp, no aj ďalšie faktické údaje o tomto autorovi. Pásmo s rovnomenným názvom výstavy tak nielen oživilo program, zároveň čo-to naučilo.

Divadelný súbor UNIS UMB ukázal, že poéziu možno vnímať v širších kontextoch, napr. hudobne, divadelne či výtvarne. Na základe Žáryho kontaktov s básnikmi, literárnymi vedcami, muzikantmi, maliarmi a i. sa odvíjal aj charakter tohto pásma. Členovia a členky DS UNIS UMB siahli preto po možnosti prepojiť druhy umenia aj s poznaním osobných stránok a čŕt Žáryho. Ako malý síce hrával na klavíri, no jeho hudobné nadanie bolo presiahnuté básnickým. Túžil aj po výtvarnom, no nakoniec mu musel postačovať kontakt s ľuďmi, ktorí to s farbami a štetcom vedeli lepšie ako on. Žáry mal rád kontakt s umelcami všetkého druhu. A to DS UNIS UMB do tohto pásma vniesol.

Pásmo sa pre svoje kvality prezentovalo nielen v priestoroch Literárneho a hudobného múzea v ŠVK v BB. K oslavám si ho prizvala do obce Poniky na slávnostnú akadémiu pod názvom Žáryho úsmevné údoliesamotná starostka. Stalo sa aj súčasťou programu v Klube HaD, spomínajúceho na osobnosť Štefana Žáryho – Hriate od slova

V pásme sa predstavili Radka Hadová (FF), Simona Slačková (PdF), Miroslava Gasperová 
PdF), Zlatica Fulajtárová (EF), Pavol Bartík (FF), Magdaléna  Lodňanová (FF), Zuzana Klingová (FF). 

Mgr. Lucia Panáčková