Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Karvašova Bystrica (2016)

V stredu 30. 3. 2016 sa v komornej sále SOS v Banskej Bystrici uskutočnil tretí ročník podujatia Karvašova Bystrica. Ide o regionálnu prehliadku divadiel mladých a v tomto roku na ňom malo zastúpenie šesť divadelných formácií: Konzervatórium J. L. Bellu s hrou Antigona, ZUŠ J. Cikkera s tromi predstaveniami: FitBalls, Rosaura a Dobyť svet...? A načo?, ZUŠ S. Ľupča s predstavením Svadobné košele a UNIS UMB so svojou debutovou hrou Ženy národné, nádoby strieborné.

Záver programu patril hodnotiacemu semináru a vyhláseniu výsledkov odbornej poroty, ktorú tvorili Dušan Krnáč, Barbora Špániková a Peter Lupovský. Cenu poroty získala ZUŠ S. Ľupča za predstavenie Svadobné košele. Porotu zaujali aj štyri individuálne herecké výkony, z nich dve ceny patria práve nášmu Unis UMB, blahoželáme Dušanovi Ambróšovi, ktorý získal Cenu poroty za herecký výkon v postave Ludevíta Štúra, a Tereze Prielomkovej bola udelená Cena poroty za herecký výkon v postave Adely Ostrolúckej. Samozrejme, tešíme sa z úspechu celého divadla a držíme mu palce!

Martina Kubealaková

Fotografie z predstavenia sú prevzaté z fotogalérie SOS Banská Bystrica, všetky fotografie z podujatia si môžete pozrieť na ich stránke.
Viac o predstavení a zoskupení UNIS UMB sa môžete dočítať na tejto stránke.