Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (2016)

V pondelok 5. decembra 2016 sa v Banskej Bystrici konalo desiate výročie oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskobystrickom kraji cenou Srdce na dlani. Slávnostný večer bol aj tento rok pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a s Centrom dobrovoľníctva spolupracovali na jeho organizácii aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Regionálne európske informačné centrum a Komunitná nadácia Zdravé mesto.
V roku 2016 bolo udelených 12 sŕdc a 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list. Ide o ľudí, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných.
Tento rok putujú tri ďakovné listy aj na Filozofickú fakultu UMB v Banskej Bystrici vďaka študentkám slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a kultúry v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Kristína Lenčéšová, Lucia Szabóová a Ivana Staviarska ako dobrovoľníčky v nemocnici Zelený sen prišli počas celouniverzitného predmetu service learning s návrhom projektu Čítanie ako terapia a práve jeho myšlienka a realizácia sa stretla s ocenením. Študentkám blahoželáme.

Martina Kubealaková