Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UNIS UMB a Padlý K/kráľ

Študentský divadelný súbor UNIS UMB a Padlý K/kráľ

Študenti a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odohrali svoju divadelnú hru už trikrát.

Divadelný súbor UNIS UMB, ktorý vznikol v roku 2015 a predstavil sa hrou Ženy národné, nádoby strieborné, si v akademickom roku 2016/2017 opäť vybral za tému predstavenia vyobrazenie národných postavičiek a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Modly národa ožívajú v múzeu a boria sa so svojim túžbami a skazenosťami. Kolektív, tvorený študentmi a študentkami UMB rôznych študijných odborov a programov, si kládol za cieľ vyobraziť národné postavičky „láskavým“, jemne erotickým spôsobom, vychádzajúc zo štepkovského námetu, a tým ponúknuť iný rozmer nazerania na naše národné bytie. Kde je ale hranica medzi túžbou a skazenosťou?

Kolektív sa v hesle „work-in-progress“ zúčastnil 4. ročníka regionálnej prehliadky mladých Karvašova Bystrica, ktorá sa konala 6. apríla v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. UNIS UMB získal druhé miesto s odporúčaním postupu na Zochovu divadelnú Revúcu. Simone Slačkovej (3. rok Bc., učiteľstvo akademických predmetov) bola udelená cena za herecký výkon v postave Eleny Maróthy-Šoltésovej.

26. apríla súbor cestoval do Prešova, aby hru odohral v rámci 51. ročníka prehliadky študentskej umeleckej tvorivosti – Akademický Prešov. Hneď na druhý deň sa hra reprízovala na 42. ročníku krajskej postupovej súťaže a prehliadke amatérskeho činoherného divadla a divadla mladých – Zochova divadelná Revúca. Zo všetkých podujatí si kolektív odniesol množstvo javiskových skúseností a rád. Hodnotiace poroty vyslovili uznanie za výber témy a odhodlanie venovať sa divadlu.

Oficiálna premiéra sa pre bystrické publikum uskutočnila 11. mája 2017 o 18.00 v Komornej sále Stredoslovenského osvetového strediska a hru si pozrelo vyše 70 divákov a diváčok, zaujatých humorne ladeným vyobrazením národovcov. 

Predstavenie sa uskutočnilo s významnou podporou vedenia univerzity. Vyslovujeme vrelé poďakovanie rektorovi univerzity doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD., a kvestorovi Ing. Ladislavovi Mončekovi. Tiež ďakujeme našej externej odbornej pomoci Mgr.art. Michalovi Réckemu a Mgr.art. Marošovi Krajčovičovi, ktorí význačne prispeli k finálnej podobe hry a poskytli nám mnoho cenných divadelných rád. Ďakujeme tiež vyslovujeme Stredoslovenskému osvetovému stredisku za pomoc pri zrealizovaní premiéry. Naše najväčšie poďakovanie patrí  diváctvu, vďaka ktorému naša práca nadobúda zmysel. 

Zároveň sa chcem srdečne poďakovať tohtoročným absolventom a absolventkám, ktorí boli súčasťou kolektívu od jeho začiatku až doteraz, menovite Mgr. Dušanovi Ambróšovi (UAP SjTv), Mgr. Evke Kušnirákovej (UAP SjFi) a Mgr. Tomášovi Lopeňovi (UAP GeHi). Verím, že získané skúsenosti budú zúročené na dobrej pôde.

Členovia a členky súboru chcú v divadelníctve pokračovať i budúci akademický rok. Touto cestou vás chceme pozvať do našich radov, prijímame kohokoľvek s túžbou zodpovedne sa (a svoj čas) venovať divadelným doskám. Kontaktovať nás môžete mailom na hadova.radka@gmail.com alebo sima33310@gmail.com. Naším cieľom je divadelne sa formovať a vzájomne sa učiť s perspektívou osobného rastu vo všetkom, čo divadlo prináša, a zároveň hrdo niesť pomenovanie študentský divadelný súbor UNIS UMB.

Tešíme sa na Vás!

V inscenácii sa predstavili:

Tomáš Lopeň (FPV) – Janko Kráľ
Zlatka Fulajtárová (EF) – Božena S. Timrava
Evka Kušniráková (FF) – Terézia Vansová
Simča Slačková (PdF) – Elena M. Šoltésová
Paľo Kulich – Ľudevít Štúr
Radka Hadová (FF) – Anička Jurkovičová
Dušan Ambróš  (FF) – Jozef M. Hurban

vedúca: Margita Vojtkuľáková (FF)

Margita Vojtkuľáková (študentka FF UMB, 2. rok Mgr.)