Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UNIS UMB má novú hru! (2019)

Divadelný súbor UNIS UMB po dvoch úspešných predstaveniach – Ženy národné, nádoby striebornéPadlý K/kráľ– premiéruje opäť. Zachováva si literárno-historický rámec, ktorým sa súbor vyznačuje, no opäť v inom šate. Národných spisovateľov a spisovateľky prezentuje ako postavy, ktoré majú stále čo povedať. Tentoraz s inscenáciou Fuj, baba, femina!, kde sa  pohráva so statusom muža a ženy v spoločnosti, ktorej vládne, okrem iného, továreň na ideálne ženy. 

Prototyp ideálnej ženy má každý muž a každá žena a každá societa a každá skupina a každá národnosť a rasa a vlastne ktokoľvek podstatne odlišný. Často s menšími alebo väčšími obmenami sú dievčatá a aj ženy formované preto, aby spĺňali očakávania – podľa toho, koho si zo škály vyberú/vyberieme. Nestalo sa aj Vám, ženy (muži – ĽUDIA), že ste sa cítili ako produkt? Ľudí okolo Vás, ľudí „nad Vami“, ľudí vo vláde, ľudí v celosvetových korporáciách... niekoho a niečoho? 

Študentský divadelný súbor UNIS UMB vytvoril inscenáciu ponúkajúcu pohľad na formovanie človeka, na to, čo sa stane, ak... sa niečo stane. Na motívy životných osudov slovenských spisovateliek sa predstavuje hra, ktorá sprítomňuje súčasnú dobu cez historickú slučku a ukazuje, že je stále o čom hovoriť, na čo upozorňovať a hlavne, že máme v rukách zmeniť.... a to si už doplňte.

Vajanský v dobe spisovateliek povedal: Fuj, baba, femina! A spisovateľky vtedy, ale i dnes, hovoria – Ženy, muži, ľudia, nebojme sa niečo zmeniť!

Prvá premiéra sa uskutočnila 29. apríla 2019 v komornej sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Mgr. Lucia Panáčková

Predstavenie herecky obohatili:

Radka Hadová (FF) – Iná
Simona Slačková (PdF) – Terézia Vansová
Miroslava Gasperová (PdF) –  Božena Slančíková Timrava
Magdaléna Lodňanová (FF) – Ľudmila Podjavorinská
Zuzana Klingová (FF) – Hana Gregorová
Filip Smutný (EF) – vedúci

Scenáristicky autorskú inscenáciu pripravila absolventka UMB Jozefa Pevčíková.

Režijne do tvorby hry vstúpila rovnako absolventka UMB Lucia Panáčková.