Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

UNIS UMB v AR 2017/2018

Aj v akademickom roku 2017/2018 divadelný súbor UNIS UMB pokračoval v tvorivej činnosti a umeleckom „šantení". Zimný semester sa už tradične niesol v znamení vzájomného spoznávania a zapájania nových divadla chtivých členiek a členov do činorodého procesu.

V tomto roku sme ale nešli klasickou divadelnou cestou a ukázali sme, že nám nechýba ani vážnosť. Kolektív súboru, ktorý v súčasnosti tvoria výlučne študentky našej univerzity, pripravil hudobno-poetický program dvoch cyklov podujatia Univerzita mestu – mesto univerzite organizovaného už tradične v Cikkerovej sieni historickej radnice. Nechýbalo hovorené slovo, spev, hra na hudobný nástroj či ľudový tanec.

Aby sme úplne nevyšli z divadelného cviku, zúčastnili sme sa podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré na celom Slovensku jednu noc v roku otvára dvere všetkých múzeí a galérií širokej verejnosti a obohacuje prehliadky svojich priestorov zaujímavým programom. Inak tomu nebolo ani v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. V pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského aj vďaka UNIS-u ožil príbeh Gregorovcov, ktorý ukryli do vzájomnej korešpondencie. Po zotmení sa dievčatá podieľali na sprítomnení významných osobností pochovaných na miestnych cintorínoch. Pri piatich hroboch sa recitovali úryvky z ich diel, vďaka čomu ako by opäť na chvíľu ožili v tajomnej atmosfére nočného ticha.

Kolektív UNIS-u v AR 2017/2018 tvorili: 

Simona Slačková (UAP slovenský jazyk a literatúra a psychológia, PdF), Radka Hadová (PT slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a kultúra, FF), Martina Krystoňová (sociálna práca, PdF), Zuzana Klingová (PT anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, FF), Zuzana Repková (UAP slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra, FF), Lucia Krajčoviechová (UAP slovenský jazyk a literatúra a telesná výchova, FF), Magdaléna Lodňanová (UAP slovenský jazyk a literatúra a história, FF), Miroslava Gašperová (psychológia, FF), Kristína Zielinská (PT poľský jazyk a kultúra, FF), Zlatica Fulajtárová (ekonomika a manažment podniku, EF) 

V neposlednom rade by sme chceli vysloviť poďakovanie vedeniu univerzity, ktoré nás podporuje a aj vďaka nemu sa môžeme venovať takej krásnej činnosti, ako je umelecká tvorba a divadlo.  

Hoci sme tento rok neuviedli inscenáciu, nezaháľali sme a veríme, že nasledujúci akademický rok sa predstavíme aj na divadelných doskách. Touto cestou vyzývame všetkých nadšencov a nadšenkyne divadla, ktorí sú mu ochotní venovať svoj voľný čas a energiu, aby sa nám ozvali: hadova.radka@gmail.com,  sima33310@gmail.com alebo zlatikf@gmail.com. Dvere UNIS-u sú pre Vás dokorán otvorené.    

Dovidenia v septembri!