Úspech Radky Hadovej na Hviezdoslavovom Kubíne

Študentka 2. ročníka magisterského štúdia v odbore prekladateľstvo/tlmočníctvo Radka Hadová sa na 65. ročníku celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín umiestnila na skvelom 2. mieste v prednese poézie v V. kategórii. Na svoj prednes si pripravila báseň americkej poetky Sylvie Plathovej pod názvom Oco.

Z hodnotenie poroty: „R. Hadová (S. Plathová: Oco) si vybrala zaujímavý a náročný text s vnútorným rozporom medzi láskou a nenávisťou k otcovi na pozadí tragických dejinných udalostí. Bola to určite pre recitátorku výzva a zvládla ju. Prejav bol vnútorne zaangažovaný, citlivý, aj keď po čase trochu jednostrunný. Miestami by sa mi žiadalo väčšie významové rozkrytie prostredníctvom diferencovanejšieho využívania páuz a premyslenejšej práce s dôrazmi.“ (doc. H. Čertíková)

Radke srdečne blahoželáme!

Informácie o podujatí a záznam z vysielania prehliadky Hviezdoslavov Kubín môžete nájsť na stránkach: 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/
https://www.youtube.com/watch?v=RChykicN5_Q.

O prehliadke. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Citované zo stránky: nocka.sk http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/