Úspechy na Sárovej Bystrici (2016)

Na 39. ročníku celoštátneho finále súťaže mladých moderátorov – amatérov SÁROVA BYSTRICA 2016, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 25. 11. 2016 v priestoroch SOS v Banskej Bystrici, získala Filozofická fakulta UMB v Banskej Bytrici v 2. kategórii (od 19 do 25 rokov) dve popredné miesta:
Dušan Ambróš (KSLLV) získal 1. miesto a Mária Bílková (KEKŠ) sa umiestnila na 2. mieste v tejto kategórii.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu katedier aj celej Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Sárova Bystrica je celoštátna postupová súťaž, ktorú organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko. Súťaže sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí absolvujú štyri súťažné disciplíny (čítanie spravodajského textu, moderovanie relácie, interpretácia reklamného textu a vedenie rozhovoru so zaujímavým respondentom/respondentkou). Súťažiaci sa nepredstavujú individuálne, ale vyžrebujú si tzv. vysielaciu zmenu, s ktorou potom absolvujú celú súťaž. Je to simulovanie živého vysielania. Spravidla tvoria trojice alebo štvorice, spolu si pripravia vysielanie a rozdelia si úlohy. Skupinka sa potom predstaví viackrát, aby sa členovia vystriedali v disciplínach.

Odborná porota, ktorá tento rok pracovala v zložení Branislav Závodský (predseda poroty), Mariana Kovačechová, Janette Štefánková, Gabriela Tomajková a Radoslav Zemančík, hodnotila vystupovanie, prejav, nápaditosť, logistiku v príprave vysielacej zmeny a dramaturgiu textu. Hlavné bolo moderovanie a vedenie rozhovoru, tam možno zistiť, či moderátor vystupuje prirodzene, či je to „naučené" a či dokáže reagovať na hosťa a hostku.
Celú výsledkovú listinu a fotografie si môžete pozrieť na stránke: http://www.sosbb.sk/slovo2.htm

Eva Pršová