Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ženy národné, nádoby strieborné (2015)

Premiéra študentského divadelného predstavenia Ženy národné, nádoby strieborné

Divadelný priestor D44 Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 2. 12. 2015 naplnil do posledného miesta. Publikom sa niesli zvedavé očakávania. Zákulisie vrelo nedočkavosťou. Herci a herečky vykročili na javisko. Pred diváctvom sa začali odvíjať osudy žien i mužov národných.

 „Viete, čo o mne napísal Štúr? Že som bola tvor. Nie žena, nie človek, nie osoba, tvor!“

Adelka Ostrolúcka začala svoje rozprávanie. Sama, samučičká... Vo víre stretnutí s mužmi štúrovskými. S ich ženami. Divadelné predstavenie Ženy národné, nádoby strieborné na motívy textu Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné sa v premiére predstavilo bystrickému publiku 2. decembra 2015 o 17.00.

Študenti a študentky na javisku

Študenti a študentky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľského programu v rôznych kombináciách citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. V ústrety divadelníkom vyšla Štátna vedecká knižnica, ktorá voľne ponúkla divadelný priestor pre potreby predstavenia, za čo jej patrí poďakovanie. Vďaka divadelného súboru takisto prislúcha Akadémii umení a pani Žembovej zo Starej Ľubovne za zapožičanie kostýmov. Kolektív tiež srdečné ďakujem vyslovuje Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy, ktorej členky študentskú iniciatívu od začiatku podporovali, a Katedre slovenského jazyka a komunikácie, ktorá pripravila milé prekvapenie po skončení hry. Takisto ďakujeme Anne Gajdicovej (UAP SjNj, 1. rok Mgr.) za umelecké stvárnenie portrétov štúrovcov a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a prispeli k príprave a samotnej realizácii, bez pomoci ktorých by predstavenie ostalo v medziach fantázií.

Reprízovalo sa

A predovšetkým, ďakujeme Vám, drahé diváctvo, za prejavenú dôveru v nás. Hra svojím spracovaním, námetom a mladým formujúcim sa hereckým obsadením mnohých a mnohé upútala až natoľko, že 24. februára o 12. a o 17. hodine sa uskutočnili reprízy divadelného predstavenia, o ktoré bol opäť nečakaný záujem a priestor D44 znova prekročili svoje kapacitné možnosti. Divadelný kolektív tiež predstavením upútal organizátorov Karvašovej Bystrice a v rámci jej programu vystúpi dňa 30. marca 2016. Rovnako sa o predstavenie zaujímajú aj organizátori a organizátorky Akademického Prešova, v programe tohto podujatia je divadelné predstavenie Ženy národné, nádoby strieborné zaradené na 27. apríl. Súbor sa preto rozhodol svoju formáciu oficiálne pomenovať. Dovoľte, aby sme Vám predstavili členov a členky univerzitného a unikátneho divadelného súboru UNIS UMB.

V divadelnej hre sa predstavili:
Tereza Prielomková (UAP SjNj, 2. rok Bc. štúdia) ako Adelka Ostrolúcka
Monika Hrubjáková (UAP AjSj, 1. rok Mgr.) ako Anička Jurkovičová
Martina Mrekajová (UAP AjSj, nadštandard) ako Marína
Eva Kušniráková (UAP SjFi, 1. rok Mgr.) ako Antónia Sládkovičová
Tomáš Lopeň (UAP GeHi, 1. rok Mgr.) ako Ján Kalinčiak
Matúš Kamenský (UAP AjNj, 1. rok Mgr.) ako Jozef Miloslav Hurban
Michal Bystriansky (UAP SjHi, 2. rok Bc.) ako Andrej Sládkovič
Marek Čiernik (UAP SjNj, 1. rok Mgr.) ako Ján Francisci
Dušan Ambróš (UAP SjTv, 1. rok Mgr.) ako Ludevít Štúr
réžia a dramaturgia: Margita Vojtkuľáková (UAP AjSj, 1. rok Mgr.)
pomocná réžia a dramaturgia: Anna Gazdíková (UAP SjFi, 2. rok Bc.)

My sme ich idey, to oni nás pretvárajú... tepú z nás... misky strieborné... nádoby výborné... zlaté jabĺčka na nás kladú... keby nekládli, ničím by sme neboli... Prečo na mňa jabĺčka nekládol?... Inej tvorbe sa zasvätil... a klenoty hruda kryje...

Margita Vojtkuľáková (1. rok štúdia Mgr.)
študentka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a učiteľstva slovenského jazyka a literatúry

 

Študentský divadelný súbor UNIS UMB – www.priekopnik.sk
Študentský divadelný súbor UMB boduje. Úspech hry podčiarkli aj prvé ocenenia!
 – bystrica.dnes24.sk
O predstavení na stránke umb.sk
Fotogaléria na stránke Štátnej vedeckej knižnice
Pozvánka na Karvašovu Bystricu 2016 – TV Hronka

Sama, samučičká...