Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súťaž v pôvodnej tvorbe poézie a prózy 2016

Informácie o ročníku