ŠVA 2013 Academia Antonii Bernolak

Aj vďaka tomu, že niektorí z radov študentstva sami chápu svoju spoluzodpovednosť za kvalitu i atraktívnosť štúdia, mala KSJL ŠVA 2013 svoje kultúrne zavŕšenie. Academiu Antonii Bernolak – Tvorivú dramatizáciu pri príležitosti 200-tého výročia úmrtia Antona Bernoláka si pripravili Marek ČIERNIK ako Anton Bernolák, Patrik ŽUFFA ako Juraj Fándly, Patrícia ROZGONYIOVÁ ako Jozef Ignác Bajza, Martina MREKAJOVÁ ako Jur Palkovič, Marta ŠEVCOVÁ ako Alexander Rudnay a rozprávači Dávid BJEL, Monika HRUBJAKOVÁ – študenti a študentky prvého ročníka Bc. UAP v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – história, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra.

Video je zverejnené so súhlasom všetkých zúčastnených a autorky Hany Fodorovovej.