Siedme súťažné kolo Veľkej šifrovacej súťaže

  1. Dostali sme sa do finálového kola Veľkej šifrovacej súťaže UNL, chýba nám posledná dvojica – kto bude na UNL 2016 čítať a čo. Je to tiež posledná šanca získať za svoju správnu odpoveď peknú výhru. Posledná pondelková indícia je trochu tajomná. Pri šifrovaní sa nám písmenká vždy tak ľahko rozutekajú a občas je to aj namáhavé, zahnať to-ktoré písmenko späť do svojho chlievika.
  2. Dnes máme chuť na zmenu – čo poviete na trošku matematiky? Indícia je na konci stránky.
  3. Posledný súťažný týždeň a aj celú súťaž končíme klasicky – oddychovými puzzle.

Máte pravdu, tou 7 pri osobnostiach trochu zavádzame. Bude ich 9! Dúfame však, že tento malý číselný podvod oceníte kladne a nevynecháte ani jedno z pripravených stanovíšť.


Vladimír Hiadlovský je odborník na oblasť podnikových financií, finančno-ekonomickej analýzy podniku a finančný manažment. Celú svoju profesionálnu dráhu zasvätil Univerzite Mateja Bela. Začínal v roku 2001 ako asistent, neskôr sa stal vedúcim katedry, predsedom akademického senátu, prodekanom pre pedagogickú činnosť a napokon dekanom Ekonomickej fakulty. Od novembra 2014 je rektorom Univerzity Mateja Bela ako jeden z najmladších manažérov v tejto pozícii na Slovensku. Vo voľnom čase sa venuje turistike a bicyklovaniu. Má silný vzťah k vážnej hudbe, je vášnivým fanúšikom opery, má rád divadlo. Amatérsky sa venuje maľbe.

Jean Giono (1895 – 1970) pochádzal z francúzskeho mestečka Manosque. Napriek kontaktom s velikánmi ako napríklad André Gide zostal na okraji všetkých literárnych prúdov svojej doby, v literárnych kruhoch sa traduje, že nezaraditeľný. Inšpirovaný fantáziou a predstavami o starovekom Grécku opisuje ľudský údel vo svete. Známy je poviedkou Muž, ktorý sadil stromy (1953). V príbehu obyčajného francúzskeho pastiera, ktorý obyčajnou prácou zmenil krajinu, možno vidieť krásnu knižku o nádeji a zmysle života. Nové vydanie prekladu Blahoslava Hečka vyšlo s ilustráciami Ľuboslava Paľa v grafickej úprave Erika Jakuba Grocha v Artfore.

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský sa predstaví aj v tejto menej tradičnej role a z knihy Jeana Giona bude čítať v zasadacej miestnosti Filozofickej fakulty. Rovnako ako aj organizačný tím, i on sa teší na všetkých návštevníkov a návštevníčky.