Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autorské čítanie Michala Hvoreckého (2013)

5. marca 2013 sa Autorským čítaním Michala Hvoreckého pravdepodobne ukončili stretnutia so zaujímavými hosťami a hostkami, ktoré si pre svojich študentov a študentky, ale aj ostatných, ktorí majú radi literatúru, umenie a kultúru, pripravila KSJL na akademický rok 2012/2013. Po Dr. Lucii Satinskej, Dr. Jakubovi Chrobákovi, Dr. Petrovi Hruškovi a Yvette Ellerovej sme sa v Univerzitnom centre Mateja Bela stretli so spisovateľom, prekladateľom, publicistom Michalom Hvoreckým. Rozprávali sme sa o ňom, o jeho písaní a prezradil aj, aké je to živiť sa v dnešnej dobe ako spisovateľ. Na príklade Michalovej knihy Dunaj v Amerike a jeho spolupráci s Janou Cvikovou sme pootvorili dvere zaujímavého vzťahu spisovateľa a editora a hovorili sme aj o propagácii literatúry.

Na Michalovom poznaní nemeckého kultúrneho kontextu sme vystavali diskusiu o slovenskej a nemeckej kultúre, o prístupe ku kultúre zo strany ľudí i štátu, ale aj o projekte Košice Európske hlavné mesto kultúry či Frankfurtský knižný veľtrh a jeho význam, prínos a priestor pre zviditeľnenie literatúr/kultúr menších národov. Záver stretnutia patril otázke vyučovania literatúry na školách a kvalite schopnosti čítať a porozumieť textu.

Rozhovory na zaujímavé, ale aj vážne témy boli spojené s autorským čítaním dvoch príbehov z knihy Naum, ktorými spisovateľ prítomné publikum zabavil, podnietil k zamysleniu a inšpiroval tiež ku kúpe knihy so vzácnym osobným venovaním.

Ďakujeme všetkým za prítomnosť a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia. Máme, samozrejme, "v rukáve" niekoľko prekvapení aj na ďalší akademický rok.

Zuzana BARIAKOVÁ
Martina KUBEALAKOVÁ