Autorské čítanie Petra Krištúfka (2013)

Stretnutie s autorom

V rámci celouniverzitnej akcie Dni vedy a otvorených dverí UMB v Banskej Bystrici prijal pozvanie Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied slovenský režisér a spisovateľ Peter Krištúfek. Jeho návšteva je prvým signálom spolupráce s organizátormi a organizátorkami Anasoft litera fest a ich projektom Živý bič (Živá literatúra útočí na čítanky!), ktorý organizujú po druhýkrát v snahe dostať súčasných slovenských spisovateľov a spisovateľky do povedomia študentov a študentiek i širokej verejnosti. V rámci 2. ročníka rozšírili miesta besied s doterajšími finalistami a víťazmi ceny Anasoft litera okrem spolupracujúcich knižníc a stredných škôl aj o vysoké školy a UMB v Banskej Bystrici bola oslovená medzi prvými na základe výborných referencií o jej autorských podujatiach práve na pôde KSJL (za ostatné dva roky: Irena Brežná, Michal Hvorecký, Petr Hruška, Ivana Taranenková, Juraj Kušnierik, Catherine Ébert-Zeminová, Jakub Chrobák, Lucia Satinská a i.). Presvedčenie, že akademická pôda je skvelou príležitosťou na odbornú diskusiu s autormi a autorkami sa potvrdilo aj tento raz.

12. novembra 2013 prebehla v priestoroch Univerzitnej knižnice – Univerzitnom centre Mateja Bela – veľmi plodná diskusia na rôzne témy, ktoré sa dotýkali aktivít nášho hosťa. Peter Krištúfek debutoval zbierkou poviedok Nepresné miesto (2002), doposiaľ je autorom ôsmich prozaických kníh, konceptuálnej knihy a zbierky poézie. Na cenu Anasoft litera bol nominovaný trikrát – v roku 2009 za román Šepkár, v roku 2011 za Blížencov a protinožcov a tento rok za román Dom hluchého, ktorý sa v súčasnosti prekladá do angličtiny a češtiny. V diskusii sme sa dostali ku stratégii vydavateľov a vydavateľstiev, ku knižnej grafike či réžii. Zaujímavým momentom boli otázky o tom, ako autor vníma recenzie na svoje knihy a čo si z nich berie. Pridanou hodnotou boli aj dve čítania, ktoré rozdelili bohatú dvojhodinovú diskusiu na tri bloky. Peter Krištúfek čítal z Domu hluchéhoAtlasu zabúdania – konceptuálnej knihy z vydavateľstva Artforum. Jej vydanie mohli podporiť aj samotní čitatelia a čitateľky cez webovú stránku startovac.cz. Na záver sme dostali aj odpoveď, akí sú jeho obľúbení autori a autorky a filmy. Nech sa páči, inšpirujte sa: P. Rankov, K. Kucbelová, M. Haugová, N. Ružičková a z filmov Plechový bubienok Volkera Schlöndorffa či Moonrise Kingdom Wesa Andersona.

Fotografie z podujatia a krátky videozáznam môžete nájsť na stránke Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UMB v Banskej Bystrici. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia so zaujímavými osobnosťami nášho umeleckého života a ďakujeme všetkým, ktorí hojnou účasťou dávajú najavo, že aj takýto rozmer univerzitného štúdia má zmysel.

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.