Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dve ocenenia Jozefovi Tatárovi (2016)

Ešte 29. decembra 2015 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku vyhlásila každoročnú súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Do 24. ročníka súťaže, v ktorej sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania, bolo prihlásených 123 kníh, medzi nimi aj Turčianske povesti II nášho kolegu doc. PaedDr. Jozefa Tatára, PhD., ilustrované Petrom Uchnárom a graficky upravené Igorom Štrbíkom. Knihu vydala Matica slovenská v Martine a vytlačili P+M, s. r. o., Turany. Dvadsaťčlenná odborná porota udelila koncom apríla 2016 osem rovnocenných hlavných cien a vybrala aj Kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2015, v ktorej je spolu dvadsať kníh a päť študentských prác v rôznych kategóriách. V časti literatúra pre deti a mládež tvorí kolekciu 9 kníh a svoje zaslúžené miesto medzi nimi majú aj Turčianskej povesti II.

Krátko na to, vo štvrtok 12. mája 2016 sa v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave predstavili autori a ich diela nominované na ceny Spolku slovenských spisovateľov. Za účasti predsedu spolku Miroslava Bielika a predsedu poroty Petra Mišáka a jej ďalších členov na ceny za významné diela pôvodnej literatúry boli nominované tri najlepšie diela v každej z piatich žánrových skupín – poézia, próza, literatúra faktu, literárna veda a esejistika a literatúra pre deti a mládež. Do užšieho výberu v kategórii literárna veda a esejistika sa dostala aj kniha doc. PaedDr. Jozefa Tatára, PhD., Umelecký profil Štefana Krčméryho. Monografiu vydala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015 a obsahuje tematicky a žánrovo orientovaný výber z Krčméryho básnickej a prozaickej tvorby s výskumným dôrazom na tematicko-motivickú štruktúru a poetologické zložky. Prináša heuristický výskum a sleduje aj širší filozofický, sociologický a psychologický kontext.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 3. júna 2016 v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti 80. výročia Kongresu slovenských spisovateľov. Spolok slovenských spisovateľov udelil výročnú cenu za rok 2015 v oblasti literárnej vedy a esejistiky za monografiu Umelecký profil Štefana Krčméryho práve Jozefovi Tatárovi.

K obom oceneniam nášmu kolegovi blahoželáme a prajeme mu aj ďalšie podobné uznania jeho odbornej a tvorivej práce.

Martina Kubealaková

Článok Toto sú najkrajšie knihy Slovenska za rok 2015 prináša napríklad DenníkN
Rozhovor s Jozefom Tatárom pri príležitosti vydania prvej časti Turčianskych povestí si môžete prečítať na stránke Turiec Online
Viac o publikácii Umelecký profil Štefana Krčméryho môžete nájsť na stránke venovanej publikáciám pracovníkov Filozofickej fakulty UMB alebo na stránke kníhkupectiev
Fotografia účastníkov odovzdávania cien SSS v Trenčianskych Tepliciach je prevzatá z oficiálnej stránky mesta Trenčianske Teplice