Iba tak, stretnutie s Antonom Laučekom (2014)

Iba tak, stretnutie s Antonom Laučekom

1. apríla 2014 sme v rámci podujatí Živej literatúry na KSLLV privítali doc. Antona Laučeka. Podujatie bolo výnimočne spojené s Týždňom slovenských knižníc a konalo sa aj v rámci 18. ročníka Literárnej Banskej Bystrice. Anton Lauček je rodák z Černovej pri Ružomberku, študoval aj na našej univerzite, vtedy ešte Pedagogickej fakulte. Pôsobil ako vychovávateľ a neskôr riaditeľ v Domove mládeže v Ružomberku. V roku 2003 obhájil dizertačnú prácu na tému Výrobný román pod odborným vedením prof. Krnovej. Prednášal slovenskú literatúru na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Momentálne vyučuje na Žilinskej univerzite na Katedre pedagogických štúdií. Ako mohli besedujúci postrehnúť, prozaik Anton Lauček má širokú škálu inšpiračných zdrojov, pričom veľkú časť tvoria jeho vlastné zážitky z pedagogickej praxe, z ciest, zo štúdií alebo „iba tak“ zo života. Celá beseda sa niesla v príjemnej komornej atmosfére, sprevádzanej humorom samotného autora. Autor však upozornil aj na vážnejšie témy, ako napríklad na černovský masaker z roku 1907, ktorú spracoval vo svojom diele Cez utrpenie. Reč bola okrajovo aj o slovenskom realizme a autorovej obľúbenej predstaviteľke Božene Slančíkovej Timrave.

Ďakujeme nášmu hosťovi, ktorý prijal pozvanie, a tak zostal verný svojej alma mater, a tiež publiku, ktoré svojou prítomnosťou dotváralo pozitívnu atmosféru.

Mgr. Hana Fodorová
Mgr. Mária Majerčáková