Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Krvavé sonety v anglickom preklade (2019)

2. apríla 2019 Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy a Katedra anglistiky a amerikanistiky spoločne pripravili podujatie s názvom Krvavé sonety v anglickom preklade. Jeho hosťom bol írsky prekladateľ a spisovateľ John Minahane, ktorý sa podujal prebásniť do angličtiny ikonický básnický cyklus P. O. Hviezdoslava Krvavé sonety (The Bloody Sonnets, 2018). Besedu v priestoroch Vzdelávacieho centra Mateja Bela Univerzitnej knižnice UMB moderovali Mgr. Henrich Jakubík, PhD. (KSLLV), a PhDr. Martin Kubuš, PhD. (KAA).

John Minahane od roku 1996 žije a pracuje na Slovensku. Dlhé roky vyučoval angličtinu  v Bratislave a neskôr sa začal venovať aj prekladom slovenskej literatúry. Popri iných textoch pretlmočil do angličtiny básne Laca Novomeského, Juraja Kuniaka, Jána Buzássyho či Milana Rúfusa. Jedným z jeho najnovších prekladateľských počinov sú práve Krvavé sonety, ktoré, ako sám povedal, prekladal (s viacerými prestávkami) pätnásť rokov. Samotný preklad rozšíril jeho autor aj o veľmi inšpirujúci historicky ladený predslov.     

Otázky moderátorov smerovali k vzťahu prekladateľa k slovenskej literatúre, osobitne k Hviezdoslavovi, ale zamerali sa aj na samotný proces prekladu formálne i obsahovo náročného diela. J. Minahane ocenil najmä myšlienkovú vyspelosť Sonetov, ako aj jasnozrivosť, s akou slovenský básnik predvídal katastrofálne dôsledky vojnového konfliktu. Zároveň dodal, že z hľadiska politického priniesla prvá svetová vojna Slovákom paradoxne aj niečo pozitívne – samostatné a demokratické Československo.

Rozhovor s hosťom doplnili ukážky z básnického diela – vybrané sonety v slovenskom origináli interpretovala študentka 2. ročníka magisterského štúdia Radka Hadová, anglický preklad predniesli kolegovia z Katedry anglistiky a amerikanistiky Michael E. Dove a A. J. Paul Wood. Dôkazom záujmu o toto podujatie bola plná sála Vzdelávacieho centra Mateja Bela, rovnako ako živá a spontánna diskusia. Napokon aj značný záujem o samotnú publikáciu The Bloody Sonnets s autogramom prekladateľa potvrdil zmysluplnosť takéhoto typu podujatí na pôde FF UMB.