Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Listy Oľge - rozhovor s Luciou Satinskou (2014)

V rámci cyklu podujatí Živá literatúra na KSLLV sme 25. februára 2014 privítali Dr. Luciu Satinskú, ktorá preplnenému Vzdelávaciemu centru Mateja Bela predstavila najnovší editorský počin – Listy Oľge. Zozbierané listy Júliusa Satinského a jeho prvej ženy Oľgy Lajdovej vyšli na sklonku roka 2013 vo vydavateľstve Slovart. Okamžite sa o nich začalo hovoriť ako o najkrajšej knihe Slovenska za uplynulý rok. O tom, ako sa táto kniha (z)rodila, o ďalších aktivitách Lucie Satinskej, o dôležitosti komunikácie i životného nadhľadu a zdravého aktivizmu sme sa zhovárali vyše hodiny. A okrem toho sa veľa čítalo.

Ďakujeme našej hostke, ktorá prijala pozvanie a prišla do Banskej Bystrice, a tiež publiku, ktoré svojou prítomnosťou spoluvytváralo príjemnú atmosféru. Obrazový a zvukový materiál je vyhotovený a zverejnený so súhlasom dotknutých, autorkou videa je Mgr. Hana Fodorová.