Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárne vlnenie (2016)

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočnilo posledné podujatie zimného semestra 2016/2017 v rámci cyklu Živá literatúra na KSLLV. Tento raz sme debatovali až s troma hosťami: s poetkou a organizátorkou literárneho života Katarínou Kucbelovou, s literárnym vedcom a básnikom Michalom Habajom a vydavateľom, šéfredaktorom, spisovateľom, finalistom literárnej ceny Anasoft litera 2016 Petrom Šulejom.
Ani hodina a pol nestačila na dopovedanie niektorých zaujímavých tém o literárnom Slovensku, o vlastných autorských stratégiách, o postavení poézie a o uvažovaní o literatúre. Po čítaní zo zbierok poézie Vie, čo urobí (Katarína Kucbelová), Caput mortuum (Michal Habaj) a z románu Spolu (Peter Šulej) prišli na rad viaceré otázky z publika. Veríme, že to, čo zostalo nedopovedané, sa niekedy v budúcnosti v Bystrici opäť uzavrie...

Zuzana Bariaková