Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Petr Hruška a Jakub Chrobák na KSJL (2012)

Presne o týždeň po návšteve Dr. Lucie Satinskej sme sa v Univerzitnom centre Mateja Bela stretli pri umeleckom dialógu dvoch českých básnikov, pedagógov, literárnych vedcov – Dr. Jakuba Chrobáka a Dr. Petra Hrušku. Do rozhovoru sa zapojila aj Yvetta Ellerová, propagátorka waldorfskej pedagogiky a hudobníčka, ktorá pri ďalšom podujatí sprevádzala oboch básnikov hrou na metalofón. Ukázalo sa, že uvažovanie a debaty o súčasnej poézii nemusia byť nezrozumiteľným a zakliatym priestorom, ako sa často traduje. 

 Zuzana BARIAKOVÁ
Martina KUBEALAKOVÁ