Rozprávali sme sa s Vandou Rozenbergovou (2018)

Dňa 21. 11. 2018 sme v rámci projektu Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0 a tradičného formátu popularizácie slovenskej literatúry Živá literatúra na KSLLV FF UMB privítali spisovateľku Vandu Rozenbergovú, ktorá predstavila svoju ostatnú knihu Tri smrtky sa plavia. Autorka je aj trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka (2001, 2005, 2006), v roku 2011 jej vyšla zbierka poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov, v roku 2012 román Moje more a o tri roky neskôr opäť zbierka próz Slobodu bažantom. Venuje sa aj výtvarnej práci, maľuje nepriehľadné obrazy na sklo. V roku 2017 jej vyšla štvrtá kniha s názvom Muž z jamy a deti z lásky. Je spoluautorkou prvého slovenského 3D animovaného večerníčka Websterovci, ktorý vyšiel aj v knižnej podobe. O všetkých týchto aktivitách a mnohých ďalších sme sa porozprávali v preplnenom Vzdelávacom centre Mateja Bela Univerzitnej knižnice. Beseda bola sprevádzaná aj čítaním pasáží z Rozenbergovej kníh v podaní študentky EF UMB Zlatice Fulajtárovej. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.

Zuzana Bariaková

Foto: Eva Rácová