Workshop Kritické a kreatívne čítanie (2019)

Letný semester AR 2018/2019 sme začali pilotným workshopom Kritické a kreatívne čítanie, ktorý vznikol v spolupráci Literárnej bašty a jej programu Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0 s KSLLV a Katedrou filozofie FF UMB. Počas prvého dňa sa študentky pod vedením Dr. Jaroslava Cepka a Dr. Michala Šedíka venovali rozvíjaniu zručností, ktoré súvisia s kritickou analýzou textu a s možnosťami interpretácie či kreatívneho spracovania textov rôznorodej povahy. Kolegom sekundoval Dr. Miloš Taliga a Dr. Zuzana Bariaková a ako podklad na prácu slúžili napríklad texty Moniky Kompaníkovej, Rudolfa Slobodu či Ireny Brežnej.

Fotogaléria z podujatia

fotografie: Eva Rácová