Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Mostovica (2016)

Dňa 7. 12. 2016 od 19.30 sa v priestore jedálne ŠD1 uskutočnil druhý ročník podujatia nazvaného Mostovica. Opätovne ho iniciovali, pripravili aj skvelo organizačne zabezpečili študentky a študenti KSJK a KSLLV, čím potvrdili záujem katedrovo no najmä ľudsky sa spájať. Ako odznelo v úvodných príhovoroch vedúcich oboch katedier, je pre nás potešením prijať študentské pozvanie a účasťou potvrdiť záujem na budovaní idey Mostovice. Tiež sa však pripomenulo, že ako kolegovia a kolegyne sme partnermi na tomto moste a žiada sa aktívna obojstrannosť, ktorá nám – vyučujúcim – najmä počas semestrov často chýba, keď pozvania na nami organizované podujatia či výzvy do spoločných rozhovorov ostávajú v mnohých prípadoch bez odozvy a podpory študentskej časti.

Zdá sa, odovzdaním symbolickej štafety-kroniky nižšiemu ročníku, že už teraz môžeme očakávať tretie pokračovanie Mostovice. My sa určite tešíme – avšak na všetky príležitosti, ktoré si v roku 2017 vytvoríme na to, aby sme mohli spoločne tráviť čas zábavou, priateľsky i (a azda súčasne) vzdelávaním sa.

Za KSLLV a KSJK
Martina Kubealaková