Mostovica (2019)

Aj tento rok sa skupinka študentiek našej fakulty rozhodla vyhradiť si čas na rozvíjanie, budovanie, ale najmä pokračovanie myšlienky Mostovice a zorganizovala večer, ktorý sa už stal tradičnou príležitosťou osláviť dobré vzťahy Katedry slovenského jazyka a komunikácie a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB. Podujatie, ktoré má podporiť pomyselný most medzi týmito katedrami, sa uskutočnilo už štvrtýkrát, a to 13. 3. 2019 o 19.00 v jedálni ŠD1. Celý večer prebiehal v príjemnej atmosfére, pričom nechýbala kapustnica, dobrá hudba, zábava, kvíz, fotokútik či mimoriadne bohatá tombola. Pozvanie prijalo aj viacero pedagógov a pedagogičiek a nehanbili sa ani chopiť mikrofónu a predniesť pár milých slov k večeru. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že sa na tento večer bude spomínať len v dobrom.