Stretnutia (2016)

Záver kalendárneho roka už tradične patrí stretnutiu pri kapustnici, aj tentoraz to bolo spoločné posedenie KSLLV a KSJK vrátane vzácnych hostí a hostiek, ktoré mohli prijať naše pozvanie. Ďakujeme za spoločné pobudnutie.