Stretnutia (2017)

Každoročne sa KSLLV a KSJK stretáva aj so svojimi bývalými kolegyňami a kolegami pri príležitosti vianočného posednia. Aj s rokom 2017 sme sa rozlúčili v príjemnom kruhu a spomienkach, ktoré nás spájajú. Za zorganizovanie ďakujeme dr. Eve Pršovej, PhD., a dr. Henrichovi Jakubíkovi, PhD. Za fotografie ďakujeme doc. Jaromírovi Krškovi, PhD.