Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Knižnice

Knihy dostupné v čiastkovej knižnici KSLLV nájdete v online katalógu Univerzitnej knižnice UMB

Lokalizácia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Miestnosť č. F 325, Tajovského ul. 40
Zodpovedná osoba: doc. Ivan Jančovič, PhD. 
Kontakt: ivan.jancovic@umb.sk

Výpožičný čas: po dohode mailom so zodpovednou osobou

Ako súčasť mailu, prosím, uveďte presnú signatúru knihy, o ktorej vypožičanie máte záujem.