Dobrovoľnícky projekt roka – Univerzitná noc literatúry

Radnicu v Banskej Bystrici v pondelok 8. 12. 2014 zaplnili nielen dobrovoľníci a dobrovoľníčky a z dvanástich hlavných ocenení tím Univerzitnej noci literatúry získal cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka! Blahoželáme Simone Šedovičovej, Jozefe Pevčíkovej, Lucii Havrilovej, Simone Samekovej, Tereze Kmeťovej, Márii Bílkovej, Zuzane Leitnerovej, Monike Hrubjákovej, Marte Ševcovej, Jane Kramárovej, Patrícii Rozgonyiovej, Marike Arvensisovej a Marekovi Čiernikovi.

Poďakovanie a ocenenie tiež patrí Denisovi Mačorovi a spolužiakom a spolužiačkam z Akadémie umení, čítajúcim Vladimírovi Biloveskému, Paulíne Fialkovej, Jurajovi Haškovi, Jakubovi Chrobákovi, Ivane Kováčovej, Paulíne Šedíkovej Čuhovej a Petrovi Zemaníkovi, vedeniu Filozofickej a Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Andrejovi Brummerovi, Rudolfovi Kraščeničovi, Michalovi Kamenskému, hlavnému sponzorovi ESC v Banskej Bystrici, V-clubu a mediálnemu partnerovi Rádiu Regina, tiež tlmočníkom a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka Janke Cmarovej, Michalovi Heftymu, Tomášovi Máňovi, Janke Kokoškovej, Radkovi Petríkovi a Tomášovi Slezákovi, ako aj päťdesiatke dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí pomáhali zabezpečiť priebeh akcie v deň jej konania. Osobitne sa s poďakovaním a ocenením delíme aj s Alžbetou Brozmanovou Gregorovou, hlavnou koordinátorkou projektu a predmetu service learning na UMB, v rámci ktorého sa realizoval prvý ročník Univerzitnej noci literatúry.

Ďakujeme všetkym zúčastneným a tiež tým, ktorí prišli počúvať. Tešíme sa na stretnutie v roku 2015!

Zuzana Bariaková
Katarína Chovancová
Martina Kubealaková

O oceňovaní Srdce na dlani na bbonline.skzv-podujatia.com
Viac o projekte Univerzitná noc literatúry
Viac o predmete service learning