Krvavé sonety v anglickom preklade

Informácie o udalosti

Krvavé sonety v anglickom preklade

Krvavé sonety v anglickom preklade

Hostiteľ:Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedra anglistiky a amerikanistiky
Dátum a čas začiatku:2. apr. 2019 - 11:00
Dátum a čas konca:2. apr. 2019 - 12:15
Miesto:Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
E-mail:henrich.jakubik@umb.sk