Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied

Informácie o udalosti

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied

Dátum a čas začiatku:10. sep. 2019 - 9:00
Dátum a čas konca:11. sep. 2019 - 15:00
Miesto:Wersal Siedlecki, ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce
Mesto:Siedlce, Poľsko
Kontaktná osoba:prof. Martin Golema, PhD.
E-mail:martina.golema@umb.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie
v spolupráci s Instytutom Polonistyki i Neofilologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

POZÝVAJÚ

na medzinárodný seminár

Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta.