Súťaž v pôvodnej tvorbe poézie a prózy

Informácie o udalosti

Súťaž v pôvodnej tvorbe poézie a prózy

Súťaž v pôvodnej tvorbe poézie a prózy

Hostiteľ:Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB
Dátum a čas začiatku:29. apr. 2019 - 0:00
Dátum a čas konca:29. apr. 2019 - 0:00
Kontakt:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
E-mail:henrich.jakubik@umb.sk

Vzhľadom na nízky počet príspevkov sa slávnostné vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe NEUSKUTOČNÍ!

Tí/tie, ktorí/-é ste svoje príspevky zaslali do súťaže a chceli by ste poznať názory poroty, môžete v pôvodne plánovanom termíne (pondelok, 29. 4. 2019 15.00 – 16.00 hod.) prísť za dr. Jakubíkom (KSLLV, kancelária č. 334).