Publikácie

Medzi poetikou a interpretáciou

Medzi poetikou a interpretáciou (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOVIČ, Ivan
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 148 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-8083-978-9

anotacia

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika

Mladá veda 2009. Humanitné veddy - lingvistika (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-859-1

anotácia

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda

Mladá veda 2009. Humanitné vedy - literárna veda (Zborník)

Autor/Kolektív:Krnová Kristína, ed.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-861-4

anotácia

My & Oni

My & Oni (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JAKUBÍK, Henrich
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. 152 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0410-4

anotacia

Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež

Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:BARIAKOVÁ, Zuzana
Vydavateľstvo:Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 126 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-7464-134-3

anotacia

Poetika nonkonformnej vojnovej/povstaleckej prózy

Poetika nonkonformnej vojnovej/povstaleckej prózy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:KRNOVÁ, Kristína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela, 2009. 124 s.
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-907-9

skriptá

Posunuté vrstevnice (Jozef Tatár)

Posunuté vrstevnice (Jozef Tatár) (Zborník)

Autor/Kolektív:Hana Odokienko Fodorová, Mária Majerčáková (eds.)
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0911-6

Publikácia venovaná Jozefovi Tatárovi, básnikovi, výtvarníkovi, pedagógovi, literárnemu vedcovi a vydavateľovi. Obsahuje príspevky prezentované na seminári venujúce sa osobnosti a dielu Jozefa Tatára.

Povesť v regióne – región v povesti (Žáner povesti v školskej recepcii a interpretácii) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Metodické centrum, 2001. 80 s.
Rok vydania:2001ISBN:80-8041-372-X

anotacia

Profil Pavla Hrúza. Štúdie o autorovi a próze

Profil Pavla Hrúza. Štúdie o autorovi a próze (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Plutko Pavol
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1998ISBN:80-8055-158-8

anotácia