Publikácie

Próza Ladislava Ťažkého v kontexte modernej slovenskej literatúry (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KRNOVÁ, Kristína
Vydavateľstvo:Bratislava : Metodické centrum mesta Bratislavy, 1996. 65 s.
Rok vydania:1996ISBN:80-7164-128-6

anotacia

Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:PRŠOVÁ, Eva
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 181 s.
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0058-8

učebnica

Sakrálne v literatúre

Sakrálne v literatúre (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KOVÁČIK, Ľubomír
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied , 2012. 92 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0427-2

anotacia

Smiech, slzy a svet komiky

Smiech, slzy a svet komiky (Zborník)

Autor/Kolektív:JANČOVIČ, Ivan (ed.)
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FHV, 2011. 367 s.
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0147-9

anotacia

Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo

Stredoveká literatúra a indoeurópske mytologické dedičstvo (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:GOLEMA, Martin
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 250 s.
Rok vydania:2006ISBN:80-8083-311-7

anotacia

Studia Slovaca 2004

Studia Slovaca 2004 (Zborník)

Autor/Kolektív:TATÁR, Jozef (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:8080559481Stiahnuť publikáciu:

Prvý autonómny zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.

Studia Slovaca 2006

Studia Slovaca 2006 (Zborník)

Autor/Kolektív:KOVÁČIK, Ľubomír (Vedecký redaktor a editor)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006ISBN:8080833508Stiahnuť publikáciu:

Druhý zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UMB.

Tvorivé začiatky Dominika Tatarku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:JANČOVIČ, Ivan
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. 155 s.
Rok vydania:1999ISBN:80-8055-290-8

anotacia

Vojnová tematika v tvorbe Vladimíra Mináča (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:KRNOVÁ, Kristína
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Metodické centrum, 1996. 32 s.
Rok vydania:1996ISBN:80-8041-102-6

anotacia