Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Básnik na pomedzí (Biograficko-bibliografický profil Izidora Žiaka Somolického)