Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky a literárnovedné reflexie)

Informácie o publikácii