Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deti zvedené, deti predurčené: Dieťa a detstvo v staršej slovenskej literatúre