Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hľadanie funkcií a rámcov. Literárne konanie, kompetencie, škola, život v ére neoliberalizmu