Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dizertačná skúška

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo prezerať tézy na dizertačnú skúšku študijného programu literárna veda. Prezeranie súborov umožňuje prehliadač súborov vo formáte PDF (napr. Adobe Reader).

TÉZY NA DIZERTAČNÚ SKÚŠKU 

 2.1.36. literárna veda

Informácie o tézach na dizertačnú skúšku dostanete u garanta prof. PaedDr. Martina GOLEMU, PhD. (martin.golema.umb.sk).