Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ŠVA

Všetky informácie týkajúce sa organizácie a priebehu Študentskej vedeckej aktivity, ako aj prihlášku, abstrakt či vzor titulnej strany nájdete v časti Veda a výskum – Referát pre vedu a doktorandské štúdium.

PaedDr. Zuzana BARIAKOVÁ, PhD., č. m. F 334, Tajovského 40
email: zuzana.bariakova@umb.sk
Vložené: 03. 11. 2013

Propagačné video k ŠVA 2015