Informácie o udalosti

Hľadanie súčasnosti v slovenskej poézii a próze 21. storočia (2015)

Hľadanie súčasnosti v slovenskej poézii a próze 21. storočia (2015)

Dátum a čas začiatku:27. nov. 2015 - 15:25
Dátum a čas konca:27. nov. 2015 - 17:00
Miesto:Miestnosť F 335
Mesto:Banská Bystrica, Tajovského 40
Kontaktná osoba:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
E-mail:martina.kubealakova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/otazky-a-otazniky-literarnej-vedy/hladanie-sucasnosti-v-slovenskej-poezii-a-proze-21-storocia-2015.html