Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hľadanie súčasnosti v slovenskej poézii a próze 21. storočia (2015)