Informácie o udalosti

K nedožitej storočnici Janka Silana (2014)

K nedožitej storočnici Janka Silana (2014)

Hostiteľ:Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Dátum a čas začiatku:9. dec. 2014 - 14:30
Dátum a čas konca:9. dec. 2014 - 16:00
Miesto:Vzdelávacie centrum Matej Bela
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.; Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
E-mail:zuzana.bariakova@umb.sk, martina.kubealakova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/otazky-a-otazniky-literarnej-vedy/k-nedozitej-storocnici-janka-silana-2014.html