Informácie o udalosti

Literárne posedenie s Catherine Ébert-Zeminovou a Jaromírom Zeminom

Hostiteľ:KSJL a KRO FHV UMB
Dátum a čas začiatku:26. sep. 2011 - 9:00
Dátum a čas konca:26. sep. 2011 - 11:00
Miesto:Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.; Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/otazky-a-otazniky-literarnej-vedy/c-ebert-zeminova-a-j-zemina-na-pode-ksjl-a-kro-2011.html