Informácie o udalosti

Pamäť Dunaja s Luciou Satinskou

Pamäť Dunaja s Luciou Satinskou

Hostiteľ:KSJL FHV UMB a UK UMB v Banskej Bystrici
Dátum a čas začiatku:20. nov. 2012 - 11:25
Dátum a čas konca:20. nov. 2012 - 13:25
Miesto:Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.; Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
E-mail:zuzana.bariakova@umb.sk; martina.kubealakova@umb.sk
WWW:www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/otazky-a-otazniky-literarnej-vedy/pamat-dunaja-s-luciou-satinskou-2012.html