Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pamäť Dunaja s Luciou Satinskou

 Pozvánka na prednášku PhDr. Lucie Satinskej

Pozvánka na podujatie